Επιστροφή σε Εκπαιδευτικό Υλικό

Εξειδικεύσεις

Αυτόνομη Διαβίωση

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Αυτόνομης Διαβίωσης:

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Γεωπονίας:

Χειροτεχνία

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Χειροτεχνίας: