Επιστροφή σε Φυσική Αγωγή

A. Κινητικές Δεξιότητες

Ψυχοκινητική Αγωγή: Στην συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνονται δραστηριότητες και ασκήσεις, απλές και σύνθετες, που εξασκούν  το σύνολο των βασικών αντιληπτικό-κινητικών δεξιοτήτων, όπως αυτές παρατίθενται στη σχετική βιβλιογραφία. Αδρή-λεπτή κινητικότητα, Ισορροπία (στατική και δυναμική), Οπτικό-κινητικός συντονισμός (συνεργασία ματιού-χεριού, ματιού- ποδιού), Αίσθηση του σώματος στο χώρο, Προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, Πλευρικότητα-Αμφιπλευρικότητα, Ακουστική αντίληψη (ανταπόκριση σε ηχητικά ερεθίσματα – οδηγίες, χωρίς φυσική καθοδήγηση), Χρόνος-Ταχύτητα ανταπόκρισης σε κινητικά ερεθίσματα.

Αγαπητοί γονείς,

Παρακάτω σας δίδονται ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην έλλειψη χώρου και διαθέσιμων υλικών, ώστε να μπορούν εύκολα να εκτελεσθούν από τα παιδιά στο σπίτι, με την καθοδήγηση και την παρότρυνση τη δική σας. Έχουν επιλεγεί δραστηριότητες,  ως επί το πλείστον, απλές  και οικείες στα παιδιά, ώστε να απευθύνονται στην πλειονότητα των μαθητών μας  οι οποίες, ωστόσο, εξασκούν το σύνολο των παραμέτρων του φάσματος της ψυχοκινητικής  και διατηρούν τα παιδιά σε εγρήγορση, ενεργοποιούν  το μεταβολισμό, στοχεύουν στην διαρκή εξάσκηση της σκέψης, της κινητικής και αντιληπτικής ικανότητας, αρκεί να επαναλαμβάνονται σε συστηματική βάση. Καθημερινά, αν είναι εφικτό, επιλέγουμε 2 έως 3 από αυτές και για ένα μισάωρο, συνολικά, μαζί με τα διαλείμματα, εμπλέκουμε το παιδί στη διαδικασία της εκ περιτροπής εξάσκησης σε αυτές.

Σημειώνεται πως και η δική σας συμμετοχή στο πρόγραμμα  θα δώσει στο παιδί επιπλέον κίνητρο και χαρά.

Τέλος, προτείνεται η δική σας αρχική επίδειξη – εκτέλεση της άσκησης, για την καλύτερη δυνατή οπτική αναπαράσταση από πλευράς του μαθητή και την αποφυγή άσκοπων επιβαρύνσεων.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΕΕΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ