Επιστροφή σε Φυσική Αγωγή

Ε. Υπαίθριες Δραστηριότητες

Ποδηλασία : Χάρη στην έμπνευση και την επίμονη προσπάθεια παλαιότερων συναδέλφων, με τη στήριξη της Δ/νσης του σχολείου, το σχολείο προμηθεύτηκε 2 τρίποδα ποδήλατα, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν στις βασικές αρχές και κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και να αποκομίσουν οδηγική εμπειρία, ως μία επιπλέον διέξοδο στην δια βίου άσκηση και σε έναν εναλλακτικό τρόπο άθλησης. Συγχρόνως, καλλιεργούμε πρωταρχικές αντιληπτικό-κινητικές δεξιότητες, όπως η ισορροπία και ο προσανατολισμός στο χώρο και προωθείται η εξάσκηση της προσοχής και της συγκέντρωσης των μαθητών.