Επιστροφή σε Φυσική Αγωγή

Δ. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Επιλέγονται απλοί χοροί, μέσω των οποίων επιδιώκεται οι μαθητές μας να αποκτήσουν ακούσματα,  γνώση και να έρθουν σε επαφή με την παράδοση, από όσο το δυνατόν περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Συγχρόνως, καλλιεργείται περαιτέρω ο ρυθμός και ο συντονισμός κινήσεων των μαθητών.