Επιστροφή σε Πληροφορική

Mαθαίνω Τη Χρήση Του Η/Υ – ∆ιερευνώ – Ανακαλύπτω – Εφαρµόζω

Υπό κατασκευή

Α. Χειρισμός Λειτουργικού Συστήματος (Windows 10)

Άνοιγμα, κλείσιμο και διάφορες λειτουργίες

Βασικές λειτουργίες σε αρχεία και φακέλους

  • Δημιουργία
  • Μετονομασία
  • Διαγραφή
  • Αντιγραφή
  • Αποκοπή

Δημιουργία Φακέλου

Μετονομασία Φακέλου

Διαγραφή Φακέλου

Αντιγραφή Αρχείου

Αποκοπή Αρχείου

Δραστηριότητα

Ενέργειες σε αρχεία και φακέλους – εξάσκηση & επίδειξη

Δ. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο

Δραστηριότητα

Στόχος: Ο μαθητής να είναι σε θέση να προστατεύει την ιδιωτικότητα του και να μπορεί να χειρίζεται με ασφάλεια το

διαδίκτυο.

– Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα.

Οδηγίες: Επιλέξτε με σωστό ή λάθος τις απαντήσεις.