Επιστροφή σε Πληροφορική

Μαθαίνω Να Λειτουργώ Σωστά Τον Η/Υ

Α. Εργονομία

Δραστηριότητα

– Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να αλλάξει ο μαθητής στάση σώματος.

Οδηγίες: Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τον μαθητή ξανά στην αρχική του θέση μετακινώντας τα σημεία ελέγχου.

Προσοχή!! Για να είστε σίγουροι ότι ο μαθητής έχει σωστή θέση εργασίας, θα πρέπει τα σημεία ελέγχου να γίνουν

πράσινα.

Καλή επιτυχία!!

Β. Βασικές λειτουργίες Ποντικιού & Πληκτρολογίου

Δραστηριότητα

– Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ζωγραφίσετε και να εξασκηθείτε στη χρήση του ποντικιού.

1η Δραστηριότητα πληκτρολογίου

– Επιλέξτε επίπεδο και πατήστε πάνω στο κουμπί της έναρξης ώστε να εξασκηθείτε στη χρήση του πληκτρολογίου.

Οδηγίες: Τοποθετήστε τα πλήκτρα στη σωστή σειρά επάνω στο πληκτρολόγιο.

2η Δραστηριότητα πληκτρολογίου

– Παίζω με το πληκτρολόγιο – Γραμματοεισβολείς

Πατήστε το κουμπί της έναρξης ώστε να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Οδηγίες: Για κάθε γραμματοεισβολέα που καταστρέφετε, κερδίζετε 10 βαθμούς.

Προσοχή!! Για κάθε λάθος πλήκτρο που πατάτε, το διαστημόπλοιο σας χάνει 1 βαθμό ενέργειας.

Όταν δεν θα έχετε άλλη ενέργεια, το παιχνίδι σας τελειώνει.

Καλή επιτυχία!!

3η Δραστηριότητα πληκτρολογίου

– Παίζω με το πληκτρολόγιο – Φούσκα

Πατήστε το κουμπί της έναρξης ώστε να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Οδηγίες: Έχετε την κίτρινη φούσκα και πρέπει να περάσετε πάνω από όλα τα σημεία του διαδρόμου πληκτρολογώντας

τα γράμματα που βλέπετε.

Προσοχή!! Πρέπει να αποφύγετε την κόκκινη φούσκα που σας κυνηγάει.

Καλή επιτυχία!!

4η Δραστηριότητα πληκτρολογίου

– Παίζω με το πληκτρολόγιο – Λεξηδρομίες

Πατήστε το κουμπί της έναρξης ώστε να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Οδηγίες: Δώστε ταχύτητα στο αυτοκίνητο σας πληκτρολογώντας την λέξη που εμφανίζεται κάθε φορά.

Καλή επιτυχία!!