Επιστροφή σε Πληροφορική

Γνωρίζω Τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) – Πρώτη Επαφή

Α. Κανόνες Στο Εργαστήριο Πληροφορικής

– Επίλεξε με σωστό ή λάθος τις απαντήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε στο εργαστήριο Πληροφορικής

Β. Εισαγωγή στο υλικό του υπολογιστή

Στόχος δραστηριότητας: ο μαθητής να αναγνωρίσει τα βασικά μέρη που απαρτίζουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

– Πληκτρολόγησε το όνομα κάθε συσκευής στο ¨κουτάκι” κάτω από την εικόνα.

Γ. Τα κύρια μέρη του υπολογιστή

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:

– Σύρε και άφησε τη συσκευή που εμφανίζεται κάθε φορά στην σωστή κατηγορία.

Δ. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk