Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Πληροφορική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Πληροφορικής:

Γνωρίζω Τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) – Πρώτη Επαφή

Α. Κανόνες Στο Εργαστήριο Πληροφορικής – Επίλεξε με σωστό ή λάθος τις απαντήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε στο εργαστήριο Πληροφορικής Β. Εισαγωγή στο υλικό του υπολογιστή Στόχος δραστηριότητας: ο μαθητής να αναγνωρίσει τα βασικά μέρη που απαρτίζουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. – Πληκτρολόγησε το όνομα κάθε συσκευής στο ¨κουτάκι” κάτω από την εικόνα. Γ. …

Μαθαίνω Να Λειτουργώ Σωστά Τον Η/Υ

Υπό κατασκευή

Mαθαίνω Τη Χρήση Του Η/Υ – ∆ιερευνώ – Ανακαλύπτω – Εφαρµόζω

Υπό κατασκευή