Επιστροφή σε Μουσική

Δεξιότητες Αξιολόγησης

Δραστηριότητα Διάκρισης Της Έντασης

– Στην δραστηριότητα “δυνατά-σιγα” θα πρέπει τα παιδιά να διακρίνουν αν η ένταση της μελωδίας που  ακούγεται είναι δυνατή ή σιγανή.

– Δραστηριότητα Διάκρισης Του Τονικού Ύψους

Σε αυτήν την δραστηριότητα θα μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τις χαμηλές νότες, τα μπάσα από τις ψηλές νότες, τα πρίμα.