Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Μουσική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Μουσικής:

Ακρόαση Και Εφαρμογή Γνώσης

Δραστηριότητα “Η Μελωδία Στην Κιθάρα Ανεβαίνει ή Κατεβαίνει” – Στόχος της δραστηριότητας είναι να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αν ανεβαίνει ή αν κατεβαίνει τονικά η μελωδία στην κιθάρα. Δραστηριότητα “ίδιες Και Διαφορετικές Νότες Στην Κιθάρα” – Στην δραστηριότητα αυτήν τα παιδιά θα προσπαθήσουν να διακρίνουν αν ακούν ίδιες ή διαφορετικές νότες στην κιθάρα. Δραστηριότητα …

Δεξιότητες Αξιολόγησης

Δραστηριότητα Διάκρισης Της Έντασης – Στην δραστηριότητα “δυνατά-σιγα” θα πρέπει τα παιδιά να διακρίνουν αν η ένταση της μελωδίας που  ακούγεται είναι δυνατή ή σιγανή. – Δραστηριότητα Διάκρισης Του Τονικού Ύψους Σε αυτήν την δραστηριότητα θα μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τις χαμηλές νότες, τα μπάσα από τις ψηλές νότες, τα πρίμα.

Δεξιότητες Εκτέλεσης Στο Τραγούδι Και Στο Παίξιμο Οργάνων

Δραστηριότητα – Χτυπώ Μέχρι Το 4 Μετρήστε μέχρι το 4 στο παρακάτω κομμάτι. Δραστηριότητα – Χτυπώ Τον Ρυθμό Που Αλλάζει Ακούστε το παρακάτω τραγούδι και χτυπήστε στο Ρυθμό με παλαμάκια. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τις αλλαγές του Ρυθμού. Δραστηριότητα – Χτυπώ Μέχρι Το 2 Μετρήστε μέχρι το 2 στο παρακάτω κομμάτι. Δραστηριότητα – Χτυπώ Μέχρι Το …

Δραστηριότητες Μουσικής Δημιουργίας

Υπό κατασκευή