Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Μουσική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Μουσικής:

Ακρόαση Και Εφαρμογή Γνώσης

Βόλτα Στο Δάσος (Ανακτήθηκε από photodentro.edu.gr )

Δεξιότητες Αξιολόγησης

Υπό κατασκευή

Δεξιότητες Εκτέλεσης Στο Τραγούδι Και Στο Παίξιμο Οργάνων

Δραστηριότητα – Χτυπώ Μέχρι Το 4 Μετρήστε μέχρι το 4 στο παρακάτω κομμάτι. Δραστηριότητα – Χτυπώ Τον Ρυθμό Που Αλλάζει Ακούστε το παρακάτω τραγούδι και χτυπήστε στο Ρυθμό με παλαμάκια. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τις αλλαγές του Ρυθμού. Δραστηριότητα – Χτυπώ Μέχρι Το 2 Μετρήστε μέχρι το 2 στο παρακάτω κομμάτι. Δραστηριότητα – Χτυπώ Μέχρι Το …

Δραστηριότητες Μουσικής Δημιουργίας

Υπό κατασκευή