Επιστροφή σε Μαθηματικά

Η Έννοια Της Πρόσθεσης

Δραστηριότητες – Παιχνίδια

– Υπολογίζω τα αθροίσματα μέχρι το 5.

– Υπολογίζω τα αθροίσματα μέχρι το 10.

(Ανακτήθηκαν από τη ιστοσελίδα, https://learningapps.org)

– Πρόσθεση μέχρι το 10.

Πράξεις Στο Διάστημα

(Ανακτήθηκε από τη ιστοσελίδα, http://kostaspapastergiou.com)

– Ποιος αριθμός είμαι.

Απλή Πρόσθεση

– Βρίσκω την λάθος πρόσθεση.

Ξεκίνα

(Ανακτήθηκαν από τη ιστοσελίδα, http://www.edaskalos.gr)

– Επιλέγω την σωστή κάρτα.

Πρόσθεση Για Παρατηρητικούς

(Ανακτήθηκε από τη ιστοσελίδα, http://kostaspapastergiou.com)

– Παιχνίδι μαθηματικών.

Γρήγορα! Πρόσθεση

(Ανακτήθηκε από τη ιστοσελίδα, http://www.edaskalos.gr)