Επιστροφή σε Μαθηματικά

Η Έννοια Της Αφαίρεσης

Δραστηριότητες – Παιχνίδια

– Αφαίρεση μέχρι το 10.

Πόσοι Δεινόσαυροι Είναι;

(Ανακτήθηκε από τη ιστοσελίδα, http://www.edaskalos.gr)