Επιστροφή σε Μαθηματικά

Γεωμετρικά Σχήματα

Δραστηριότητες – Παιχνίδια

– Γεωμετρία πάνω – κάτω (προσανατολισμός)

Προσανατολισμός

– Μαθαίνω τα σχήματα.

Σχήματα

– Τοποθετώ τα σχήματα.

Τοποθέτηση

(Ανακτήθηκαν από τη ιστοσελίδα, http://photodentro.edu.gr )