Επιστροφή σε Κοινωνική Αγωγή

Τοπική Κοινότητα

Η Γειτονιά Μου

Δραστηριότητες

– Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί βρες τις ονομασίες των καταστημάτων που βλέπεις στην γειτονιά σου.

– Στην δραστηριότητα που ακολουθεί διάλεξε τη σωστή απάντηση.