Επιστροφή σε Κοινωνική Αγωγή

Ευρύτερη Κοινότητα

Ελλάδα – Ο Τόπος Μας

Δραστηριότητες

– Βρες 10 πράγματα που βλέπεις σε μια πόλη

– Βρες 10 πράγματα που βλέπεις σε ένα χωριό

– Βάλε τις εικόνες στη σωστή ομάδα