Επιστροφή σε Γλώσσα

Προφορικός Λόγος

ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ένας από τους στόχους του προφορικού λόγου είναι η ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς επίσης και το να μαθαίνει ο μαθητής οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο. Η κάθε λέξη γράφεται χωριστά και έχει ένα συγκεκριμένο νόημα.

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τις λέξεις και στη συνέχεια να ενώσουμε την εικόνα με την σωστή λέξη.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

ΕΙΚΟΝΑ – ΛΕΞΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΛΕΞΗΣ

ΠΗΓΕΣ:

  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ
  • https://learningapps.org/
  • https://pixabay.com/el/