Επιστροφή σε Γλώσσα

Λεξιλόγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

Ένας από τους στόχους του λεξιλογίου είναι να μαθαίνει ο μαθητής οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο, να μπορεί να διακρίνει και να χρησιμοποιεί τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα. Το αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας έχει 24 μικρά και κεφαλαία γράμματα. Κεφαλαία: Α,Β,Γ,Δ,Ε… Μικρά: α,β,γ,δ,ε…

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να γράψουμε σωστά με κεφαλαία γράμματα αυτό που δείχνουν οι εικόνες.

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ»

ΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΗΓΕΣ:

  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ
  • https://learningapps.org/
  • https://pixabay.com/el/