Επιστροφή σε Γλώσσα

Διαχείριση Της Πληροφορίας

Ένας από τους στόχους της διαχείρισης της πληροφορίας είναι να εντοπίζει ο μαθητής πηγές πληροφόρησης και να αξιοποιεί δημιουργικά τις αντλούμενες πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά λογισμικά.