Επιστροφή σε Γλώσσα

Γραπτός Λόγος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

Ένας από τους στόχους του γραπτού λόγου είναι να χρησιμοποιεί ο μαθητής ορθά τους γραμματικούς κανόνες στη γραφή. Κάθε λέξη χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Κάθε τέτοιο τμήμα της λέξης λέγεται συλλαβή. Η πρώτη συλλαβή της λέξης λέγεται αρχική.

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να ενώσουμε την πρώτη συλλαβή της λέξης του αντικειμένου που φαίνεται στην εικόνα.

«ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ;»