Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Γλώσσα

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Γλώσσας:

Προφορικός Λόγος

ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Ένας από τους στόχους του προφορικού λόγου είναι η ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς επίσης και το να μαθαίνει ο μαθητής οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο. Η κάθε λέξη γράφεται χωριστά και έχει ένα συγκεκριμένο νόημα. Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τις λέξεις και στη συνέχεια να ενώσουμε την εικόνα με …

Γραπτός Λόγος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ Ένας από τους στόχους του γραπτού λόγου είναι να χρησιμοποιεί ο μαθητής ορθά τους γραμματικούς κανόνες στη γραφή. Κάθε λέξη χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Κάθε τέτοιο τμήμα της λέξης λέγεται συλλαβή. Η πρώτη συλλαβή της λέξης λέγεται αρχική. Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να ενώσουμε την πρώτη συλλαβή της λέξης του αντικειμένου …

Λεξιλόγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΞΕΩΝ Ένας από τους στόχους του λεξιλογίου είναι να μαθαίνει ο μαθητής οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο, να μπορεί να διακρίνει και να χρησιμοποιεί τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα. Το αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας έχει 24 μικρά και κεφαλαία γράμματα. Κεφαλαία: Α,Β,Γ,Δ,Ε… Μικρά: α,β,γ,δ,ε… Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να γράψουμε σωστά με κεφαλαία …

Γραμματική

ΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ένας από τους στόχους της Γραμματικής είναι να μάθει ο μαθητής να χρησιμοποιεί τα γένη, τους αριθμούς και τις πτώσεις. Τα ουσιαστικά έχουν δύο αριθμούς: τον Ενικό και τον Πληθυντικό αριθμό. Ο Ενικός αριθμός χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα και ο Πληθυντικός όταν μιλάμε για πολλά. Στην …

Διαχείριση Της Πληροφορίας

Ένας από τους στόχους της διαχείρισης της πληροφορίας είναι να εντοπίζει ο μαθητής πηγές πληροφόρησης και να αξιοποιεί δημιουργικά τις αντλούμενες πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά λογισμικά.

Δραστηριότητες Γλώσσας

ΑΠΟΚΡΙΕΣ   ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ   ΕΙΚΟΝΑ – ΛΕΞΗ ΑΠΟΚΡΙΕΣ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΠΗΓΕΣ: https://learningapps.org/ https://pixabay.com/el/