Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Γλώσσα

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Γλώσσας:

Προφορικός Λόγος

ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Ένας από τους στόχους του προφορικού λόγου είναι η ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς επίσης και το να μαθαίνει ο μαθητής οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο. Η κάθε λέξη γράφεται χωριστά και έχει ένα συγκεκριμένο νόημα. Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τις λέξεις και στη συνέχεια να ενώσουμε την εικόνα με …

Γραπτός Λόγος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ Ένας από τους στόχους του γραπτού λόγου είναι να χρησιμοποιεί ο μαθητής ορθά τους γραμματικούς κανόνες στη γραφή. Κάθε λέξη χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Κάθε τέτοιο τμήμα της λέξης λέγεται συλλαβή. Η πρώτη συλλαβή της λέξης λέγεται αρχική. Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να ενώσουμε την πρώτη συλλαβή της λέξης του αντικειμένου …

Λεξιλόγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΞΕΩΝ Ένας από τους στόχους του λεξιλογίου είναι να μαθαίνει ο μαθητής οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο, να μπορεί να διακρίνει και να χρησιμοποιεί τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα. Το αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας έχει 24 μικρά και κεφαλαία γράμματα. Κεφαλαία: Α,Β,Γ,Δ,Ε… Μικρά: α,β,γ,δ,ε… Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να γράψουμε σωστά με κεφαλαία …

Γραμματική

ΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ένας από τους στόχους της Γραμματικής είναι να μάθει ο μαθητής να χρησιμοποιεί τα γένη, τους αριθμούς και τις πτώσεις. Τα ουσιαστικά έχουν δύο αριθμούς: τον Ενικό και τον Πληθυντικό αριθμό. Ο Ενικός αριθμός χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα και ο Πληθυντικός όταν μιλάμε για πολλά. Στην …

Διαχείριση Της Πληροφορίας

Ένας από τους στόχους της διαχείρισης της πληροφορίας είναι να εντοπίζει ο μαθητής πηγές πληροφόρησης και να αξιοποιεί δημιουργικά τις αντλούμενες πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά λογισμικά.