Επιστροφή σε Εκπαιδευτικό Υλικό

Γενικής Παιδείας

Γλώσσα

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Γλώσσας:

Κοινωνική Αγωγή

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Κοινωνικής Αγωγής:

Μαθηματικά

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος των Μαθηματικών:

Μουσική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Μουσικής:

Πληροφορική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Πληροφορικής:

Φυσική Αγωγή

Αγαπητοί γονείς, Παρακάτω σας δίδονται ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην έλλειψη χώρου και διαθέσιμων υλικών, ώστε να μπορούν εύκολα να εκτελεσθούν από τα παιδιά στο σπίτι, με την καθοδήγηση και την παρότρυνση τη δική σας. Έχουν επιλεγεί δραστηριότητες,  ως επί το πλείστον, απλές  και οικείες στα παιδιά, ώστε να απευθύνονται στην πλειονότητα των μαθητών μας  …