Επιστροφή σε Εκπαιδευτικό Υλικό

Γενικής Παιδείας

Γλώσσα

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Γλώσσας:

Κοινωνική Αγωγή

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Κοινωνικής Αγωγής:

Μαθηματικά

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος των Μαθηματικών:

Μουσική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Μουσικής:

Πληροφορική

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Πληροφορικής:

Φυσική Αγωγή

Το σχολείο μας έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα, σύμφωνα πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του μαθητικού του δυναμικού, την εκπαίδευση των μαθητών μας σε βασικές λειτουργικές δεξιότητες, για την διευκόλυνση της καθημερινότητας και την προώθηση της μέγιστης δυνατής αυτονομίας  και ανεξαρτησίας τους, σε βασικούς τομείς της ζωής τους. Η ανεξάρτητη και …