↑ Επιστροφή σε Σχολικό Έτος 2018-2019

Προετοιμασία Αρτοκλασίας για τη σχολική γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Τα παιδιά μας σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς προετοιμάζουν τους Άρτους για τη

σχολική γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

 

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>