Επιστροφή σε Σχολικό Έτος 2016-2017

Λαογραφικό Μουσείο ΑΠΘ

Από την επίσκεψη του Σχολείου μας στο Λαογραφικό Μουσείο & Αρχείο

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)…