Επιστροφή σε Σχολικό Έτος 2016-2017

Λαογραφικό Μουσείο ΑΠΘ

Από την επίσκεψη του Σχολείου μας στο Λαογραφικό Μουσείο & Αρχείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).