Επιστροφή σε Σχολικό Έτος 2016-2017

Λαογραφικό Μουσείο

Από την επίσκεψη του Σχολείου μας στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.