Επιστροφή σε Σχολικό Έτος 2015-2016

Επίσκεψη στο Πάρκο Μελιού

Από την επίσκεψη μας στο Πάρκο Μελιού στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης…