Επιστροφή σε Έτος 2021-2022

Σχέδια Δράσης Που Υλοποιούνται Στα Πλαίσια Της Αξιολόγησης

“Ανάπτυξη βιωματικών δράσεων για την υιοθέτηση καλών πρακτικών συμπεριφοράς με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών”

Οι καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών λειτουργούν ευεργετικά τόσο στο συντονισμό της σχολικής ζωής όσο και στην προαγωγή των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, οικογένειας – σχολείου, καθώς και σχολείου κοινότητας. Επίσης, μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας.

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι:

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές των εαυτό τους αλλά και τον άλλον
  • Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέλη μιας ομάδας. Να συνεργάζονται, να αλληλοεπιδρούν, να εκτελούν δραστηριότητες από κοινού.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες αλληλοσεβασμού και αλληλοϋποστήριξης.
  • Να υποστηριχθούν στην ανάπτυξη συμπεριφορών για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων φιλίας.
  • Να απασχολούνται δημιουργικά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, συμμετέχοντας σε οργανωμένα παιχνίδια.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από το σύνολο του προσωπικού του σχολείου:

Αριθμοί Και Συνεργασία

Στόχοι των δράσεων είναι να μάθουν οι μαθητές: Να ακολουθούν τους κανόνες Να περιμένουν τη σειρά τους Να σέβονται τον κόπο-προσπάθεια των συμμαθητών τους Να λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους συνεργάτες-συμμαθητές τους Να χαίρονται με την επιτυχία των μελών της ομάδας τους και την ολοκλήρωση της προσπάθειας τους Στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες …

Ατομική Περιποίηση

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του νυχοκόπτη και αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας Μαθαίνουν να φροντίζουν την ατομική υγιεινή και να περιποιούνται τον εαυτό τους

Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης

Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών

Το «Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών» δημιουργήθηκε με στόχο να διδάξει στους μαθητές τρόπους αντιμετώπισης των πιο συχνών ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν παντού στους ίδιους ή σε άλλους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τα παιδιά να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών και να γνωρίζουν που να ανατρέξουν, ώστε να παραμείνουν ψύχραιμοι όταν ένα ατύχημα συμβεί. Το θέμα προσεγγίστηκε …

Κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών

Κοινωνικές Ιστορίες

Μέσα μεταφοράς

Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι οι μαθητές: Να ενημερωθούν για τα μέσα μεταφοράς Να εξοικειωθούν με το διαχωρισμό τους σε μέσα μεταφοράς ξηράς, αέρα και θάλασσας Να συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη του στόχου Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα μέσα μεταφοράς μέσα από εικόνες, εκπαιδευτικά βιβλία, βίντεο και φακέλους δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια …

Μουσική

Φυσική αγωγή

Χειμερινά Λαχανικά: Από την Παραγωγή στην Κατανάλωση

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι οι μαθητές: Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες παραγωγής λαχανικών στο θερμοκήπιο. Να μάθουν να παρασκευάζουν και να καταναλώνουν σαλάτες. Να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την επίτευξη του στόχου. Να αποδέχονται τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των μελών της ομάδας. Οι μαθητές στα πλαίσια της δράσης απόλαυσαν μία υγιεινή …