ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΥ

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποιήθηκε σχέδιο δράσης με θέμα: «Βελτιώνω την εικόνα μου μαθαίνοντας να φροντίζω τον εαυτό μου». Οι μαθητές μέσω της φροντίδας του εαυτού τους, κατάφεραν  να βελτιώσουν την εικόνα τους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση τους και υιοθετώντας κανόνες στοματικής υγιεινής και αυτοφροντίδας. Μέσω της βιωματικής μάθησης ενισχύθηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας, η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μελών, καθώς και ο βαθμός αυτονομίας τους.